Tyck till om din plats i staden!

Malmö växer och vi är många som ska samsas om utrymmet i vår stad. Just nu pågår planeringen för hur nya stadsdelar ska se ut och fungera. Var med och tyck till om hur din närmiljö fungerar idag, så kan vi dra lärdomar inför framtiden.

Vad tycker och tänker du om din gata och miljön runt omkring den? Och hur upplever du trafiken? När Malmö stad nu planerar för framtida stadsdelar vill vi att stadsmiljön ska bli så trygg och säker som möjligt, både för den som cyklar, promenerar, åker kollektivt och kör bil. Ett sätt är att samla in information och lärdomar om hur de som bor och verkar i staden upplever de gaturum de rör sig i.

Med start i slutet av augusti kommer representanter från Malmö stad befinna sig på 6 olika platser i staden för att ta reda på vad du, dina grannar, företagare i området och andra som berörs tycker och tänker om den. Vi kommer att finnas på följande platser:

Korsningen Regementsgatan/Roslins väg 27,29/8

Korsningen Mariedalsvägen/Fågelbacksgatan 3,5/9

Erik Dahlbergsgatan: Katolska kyrkan till Fersens väg 9,11/9

Södra Förstadsgatan: hörnan vid Dalaplan 17,19/9

Stora Varvsgatan: Klaffbron 23,25/9

Korsningen Sallerupsvägen/Östervärnsgatan 30/9,2/10

Del av ett EU-projekt

Detta är en del av EU-projektet MORE, som är en del av en större helhet för förbättring av städer i Europa. Syftet med projektet är att utveckla gatan till att inte enbart fungera som transportsträcka, utan också se den som en viktig plats för god livsmiljö för de människor som bor och rör sig här.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Maria Brodde Makri, projektledare på fastighets- och gatukontoret: epost: maria.brodde@malmo.se, telefonnummer: 040-34 13 90.

EU Flag

Detta projekt är finansierat av EUs program för forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt överenskommelse No 769276
Ansvar av innehåll på hemsidan ligger hos utgivare och speglar inte nödvändigtvis Europeiska Unionens åsikter. Varken Byrån eller Europeiska kommisionen tar ansvar för hur informationen kan komma att användas.

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the Agency nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

&kopiera;OpenStreetMap leverantör